مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از ديدگاه قرآن، چه كسي اهل نجات خواهد بود؟ لطفاً با توجه به امرِ توبه توضيح داده شود.

از ديدگاه قرآن، مؤمن تعريف شده است، ولي آيا حزباللهي نيز تعريفي دارد؟ وجه اشتراك و افتراق آنها در چيست؟

آيا ميتوانيم مركزي را پايهريزي كنيم، كه هر بطني از قرآن كريم، كه درگذر ايام و پيشرفت علوم، روشن ميشود را به اطلاع همگان برسانيم؟ آيا در حال حاضر حقايقي از قرآن، يعني حقايقي كه پس از گذر هزاران سال توسط دانشمندان به اثبات رسيده و براي علوم مشخص گرديده، در يك مقاله، يا يك كتاب، جمع آوري شده است؟ در اينباره كتاب معرفي كرده و بفرماييد كدام ناشر اين كتاب را چاپ كرده است؟

لطفاً صفات محسنان را از ديدگاه قرآن نام ببريد؟

لطفاً، فضايل، آيات آخر سوره بقره را بنويسيد؟

الف ـ چرا سوره منافقون نازل شد. ب ـ چرا به اين نام معروف است؟ ج ـ لطفاً توضيح مختصر درباره اين سوره بدهيد؟

سوره سجده، چگونه نازل شد؟

سورههاي عزائم كدامند؟

محتواي كلي سورة آلعمران چيست؟

گفته ميشود كه تمام علمها در قرآن وجود دارد و همه چيز در قرآن ثبت شده است و لا رطب و لايابس...; آيا علوم روز كه موجب پيشرفت كشورهاي غربي است، در قرآن هست يا نه؟ با مثال توضيح دهيد و منظور از علم كتاب كه در قرآن آمده است چيست؟

كدام كتابها به برادر و خواهر قرآن معروفند؟

چرا خداوند قرآن را نازل كرد؟

  1. 2672 از 4632