مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لفظ بقره، يعني گاو ماده در قرآن چند بار آمده و در كجاي قرآن قرار دارد؟

الف ـ در قرآن چند بار نام مقدس اللّه و در چه سورههايي آمده است. ب ـ چه حيواناتي به بهشت ميروند؟

معناي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم چيست؟ آيا پيامبر هم قبل از خواندن قرآن اين عبارت را ميگفتند يا خير؟...

ويژگيهاي برترين و بدترين فرد كه در قرآن اشاره شده است چيست؟

چرا معلومات كتاب قرآن كلاس دوم راهنمايي، در اين حدّ است و چرا بيشتر يا كمتر نيست؟

قرآن شيطان را چگونه وصف ميكند؟ آيا دربارة مذكر يا مؤنث بودن آن مطلبي آمده است؟

خط استاندارد قرآن كريم كدام است و چه ويژگيهايي نسبت به ساير خطها دارد؟

شأن نزول آيات 1ـ10 سورة مباركه عبس را مرقوم بفرماييد؟

ترجمه آيه 62 سوره بقره آمده: كساني كه به آيين يهود گرويدند و نصاري و صابئان، آيا صابئان به ستارهپرستان نميگويند يا اينكه معناي ديگري دارد در صورتيكه پيروان يحيي پيامبر ستارهپرست نميشوند؟

در چه سورهاي، آمده است كه، خداي خود را با زاري و صداي آهسته بخوانيد.؟

چه سورهاي در مورد عزت و ذلت آمده، و در چه آيهاي قرار دارد؟

آيا حفظ قرآن با ترتيل بهتر است يا ساده؟

  1. 2678 از 4632