مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سوره مباركه اسرأ، كه خداي متعال ميفرمايد: من بنده خودم را از مسجدالحرام به مسجد الاقصي بردم، منظور از مسجدالاقصي كجاست؟ اگر منظور بيت المقدس است، چرا از آن جا به معراج رفته، مگر اهميت بيت المقدس از مسجدالحرام بالاتر است؟

با فضيلتترين آيه، در سوره يس كدام است؟

در كلمة ادفع حركت حرف الف كه در اول آيه قرار دارد، چيست؟ علت آن را بيان كنيد.

قرآن آثار خود گرامي داشتن را چه ميداند؟

آيا آية پنج سورة اسرأ، ارتباطي به قيام مردم شهر قم دارد؟

آيا دربارة كبوتر و فوايد نگهداري آن، از قبيل بركت داشتن، در قرآن اشارهاي شده است؟

آية پنجم از سورة مائده: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـَت... را تفسير كنيد.

منظور از جادة سفيد و سرخ و سياه در آية 27 سورة فاطر چيست؟

تفكر در آيات قرآن، چه آثاري دارد؟

قرآن كريم دربارة هنگامي كه خوبي ميكنيد انتظار خوبي نداشته باشيد چه ميفرمايد؟

آيا موضوعي در قرآن وجود دارد كه پيامبر نداند؟

آيا تجويد و رعايت قواعد قرآني قبل از حفظ نياز است يا نه؟

  1. 2679 از 4632