مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه ميتوان يك مربي خوب قرآن شد؟

در سوره مباركه مائده، داستان غذاي آسماني در آيات 112ـ115 آمده، اما اين طور به نظر ميرسد كه داستان، نيمه تمام مانده است، لطفاً توضيح دهيد كه آيا مائدهاي نازل شده يا خير و آن مائده، چه چيزي بوده و بعد چه اتفاقي افتاده است؟

لطفاً دربارة آية پانزده سوره مباركه حج توضيح دهيد.

با توجه به آيه 96 سوره مباركه مائده، توضيح دهيد با توجه به اينكه صيد دريا يا رودخانه، در حال احرام حلال شده، آيا امكان صيد آنها وجود دارد؟

بلوغ اجتماعي، از نظر قرآن كريم چه نوع بلوغي است؟

محبوبترين سوره در نظر خداوند متعال كدام است؟ لطفاً پاسخ جامعي دهيد.

آيا تطبيق حوادث يازده سپتامبر آمريكا با آيات 109 و 110 سورة توبه درست است؟ آيا هدف از اين گونه بازگوييها و يادآوريها به جهت بالا بردن سطح قرآن است يا خير؟

اگر نتوانيم كلمات قرآن را بخوانيم و تنها معناي آن را بخوانيم، به همان اندازه ثواب ميبريم يا نه؟

ثمرات و نتايج هدايت قرآن كريم چيست؟

معروفترين كتابي كه در آن روايات دربارة قرآن آمده است همراه با مؤلف آن ذكر كنيد؟

از نظر قرآن كريم برقراري رابطه جنسي نامشروع چه آثاري بر فرد و جامعه دارد؟

مجيد بودن خداوند چگونه در قرآن بيان شده است؟

  1. 2680 از 4632