مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در حديثي آمده است: ثواب سه بار قرائت سوره توحيد برابر با ثواب ختم قرآن است؟لطفاً بگوييد: چرا؟

لطفاً همة پرسشهايي را كه در كتاب قرآن آمده، بنويسيد؟

سورههايي از قرآن كه هم نام با بعضي از ساعات شبانهروز هستند، را بيان نماييد.

آن چيست كه هم اسلحة دانشمند است و هم نام يكي از سورههاي قرآني ميباشد؟

از نظر قرآن انسان داراي چند روح است؟

چرا قرآن كريم بر ياد خداوند بسيار تأكيد كرده است؟

قرآن در مورد اضطراب و پريشاني و وسواسي چه فرموده است؟

تاكنون چند تفسير در مورد قرآن بيان شده و مهمترين آن كدام است؟

آيات 50 تا 63 سورة مباركة نور را تفسير كنيد.

در آية 48 سورة نسأ آمده است: إِنَّ اللَّهَ لاَيَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه; خداوند شرك را نميآمرزد. پس چگونه بنياسرائيل با آنكه مشرك شدند، خداوند آنان را عفو فرمود: ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم(بقره،52)؟

در كدام آية قرآن، از تمام پيامبران نام برده شده است؟

خداي متعال چند آيه دربارة توحيد (يكتاپرستي) ذكر كرده است (با معنا و تفسير)؟

  1. 2688 از 4632