مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به اين كه بسياري از آيات قرآن كريم، طي موقعيتهاي گوناگون نازل شده است، پس تكليف نزول دفعي چيست؟ (با توجه به زمان افعال و يا روي دادهايي كه هنوز اتفاق نيفتاده است).

آيه منسوخ چگونه ميتواند به عنوان جزئي از قرآن وسيلة هدايت قرار گيرد و در زندگي بشر به كار برده شود؟

در آية 39 سورة نور منظور از سراب چيست؟

مقصود از بيوت در آية 36 سورة نور چيست؟

منظور از رجال در آية 37 سورة نور چيست؟

لطفاً آية 35 سورة نور را (آية نور) شرح داده و بيان كنيد كه آيا اين آيه از محكمات است يا متشابهات؟

مقصود از كتاب و ميزان در آية 25 سورة حديد چيست؟

منظور آية 46 سورة سبأ چيست؟ راههاي رسيدن به آن كدام است؟

آية شريفه نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَغهُمْ أَنفُسَهُم(حشر،19) به چه معنا است؟

حكم مختلط بودن زن و مرد در كلاسهاي قرآني، چيست؟

ماجراي فرعون و همراهانش در كدام سوره آمده است؟

قرآن شيطان را چگونه وصف ميكند؟

  1. 2689 از 4632