مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا به كساني كه اكنون در عراق توسط نيروهاي آمريكايي كشته مي شوند، شهيد اطلاق نميشود اما به افرادي كه در فلسطين كشته مي شوند، شهيد مي گويند؟

آيا قبولي اعمال ديني انسان بستگي به اعتقاد به ولايت فقيه دارد؟

نگاه كردن به فيلمهاي عادي كه از شبكههاي حاشيه خليج فارس يا شبكههاي ماهوارهاي پخش ميشود و بعضي فيلمها چند دقيقه داراي صحنههاي مبتذل و مستهجن است، چه حكمي دارد؟

اين فيلمها سكسي نيستند.

چرا بعد از رحلت امام خميني(ره) عدهاي با ولايت فقيه اين همه مخالفت ميكنند، منظورشان چيست؟

اگر انسان برچسب و كتاب و نوارهاي مذهبي را در داخل پايگاه بسيج خواهران در معرض نمايش بگذارد كه از آن استفاده شود، آيا اين كار اشكال دارد؟

انسان چگونه ميتواند راز شاد زيستن را در خود احساس كند؟

زبان بد و زبان خوب چه نقشي ميتواند داشته باشد؟

دعاي ناد علي را با اعرابگذاري درست آن برايم ارسال كنيد.

در عالم خواب داخل مسجد با حضرت امام خميني و حاج شيخ حسينعلي اصفهاني ملاقات نمودم. لطفاً تعبير آن خواب را برايم بنويسيد.

بسياري از مردم در حالي كه از تكنولوژي و امكانات پيش رفته امروز كه در سايه علم و فرهنگ پديد آمده است استفاده ميكنند، ميگويند علم فايدهاي ندارد و دانش و فرهنگ مُرد و به تاريخ پيوست و امروز بايد پول به دست آورد. آيا اين ديدگاه درست است؟!

اثرات منفي دعاي دعانويسان (مثل موردي كه در نام ذكر شد) آيا فقط با دعاي ديگر از بين مي رود؟ اگر اين طور باشد، لطفاً راهنمايي بفرماييد.

آيا دعا نويسي درست است و اثر دارد؟

  1. 269 از 4632