مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مراد از سدرة المنتهيَ در آية شريفة 14 سورة نجم چيست؟

بعضي قائل شدهاند كه بخشي از فرهنگ، آداب و رسوم مردم هم عصر نزول قرآن كريم (فرهنگ جاهليت) در قرآن وارد شده است ـ آن هم با لحني موافق و به رسم مماشات ـ آيا اين ادعا صحيح است؟

قرآن، همه مردم را به تحدي فراخوانده است، مگر الفاظ قرآن همين الفاظ عربي نيست؟ پس چگونه است كه ديگران از مانند آوردن براي قرآن عاجزند؟

واژة تدعي در كجاي قرآن آمده است؟

كلمه اسمأ چند بار در قرآن آمده است؟

چرا قرآن بهار دلها است؟

حاجيان خانة خدا كه براي حج به كشور عربستان ميروند، از طرف آن كشور، قرآنهايي دريافت ميكنند: الف ـ آيا اين قرآنها از هر نظر صحيح است؟ ب ـ هدف كشور عربستان از دادن قرآن به زائران چيست؟ ج: آيا اگر اين كار در كشور ايران، قبل از اين كه حاجيان به مكّه بروند، انجام شود بهتر نيست؟

خداوند در سوره زمر، از چه چيزي سخن گفته است؟

محتواي سورة الرحمن چيست؟

محتواي سورة تين چيست؟

پيام آيه شريفة كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّـَتٍ وَ عُيُونٍ # وَ....فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ... چيست؟

دربارة رسالت تاريخ و مورخين چه آياتي وجود دارد؟

  1. 2690 از 4632