مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً تقسيم دقيقي در زمينهي سنتهاي الهي بنويسيد. سنت استخلاف در قرآن به چه معنا است؟

لطفاً منظور از آية 15 سورة حجّ را بيان كنيد؟

چرا در قرآن هميشه اشاره به حوريان بهشتي ميكند و براي مردان اين نعمت (حوريان) را قرار داده و به زنان چنين خطابي نميشود كه براي شما هم چنين نعمتي است؟

عزت را از ديدگاه قرآن بيان كنيد و عوامل آن را از ديدگاه قرآن بررسي نماييد.

چه كساني شايستة محبتند؟ آيا در ابراز محبت محدوديتي وجود دارد؟ روشهاي آن را از نظر قرآن و روايات بيان كنيد.

چگونه با خواندن آيات قرآن ارواح را احضار ميكنند و سپس رها ميكنند؟

خواندن آيةالكرسي چه فضيلتي دارد؟

آيا همة آيات قرآن كريم بطن دارند؟

الف) قرآن كريم دربارة شهدا چه ميفرمايد؟ ب) معناي شهيد يعني چه؟

آيهاي از قرآن كه با خواندن آن ميتوان در هنگام خطر از دست دشمن خدا بدون اينكه ببيند، گريخت؟

چرا سوره بقره به اين نام، نامگذاري كردند؟

آيا ركوعاتي كه در قرآن معين شده، پيامبر معين فرموده يا بعدها به وجود آمده است؟ و آيا هر ركوع بيانگر تمام مفاهيم مطلبي است كه در ركوع آمده يا خير؟

  1. 2693 از 4632