مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به چه وقفهايي قرفاني ميگويند؟ نام ببريد.

مسايل اجتماعي و سير آنها در قرآن را توضيح دهيد؟

اعتقادات و سير آنها را در قرآن توضيح دهيد؟

بيان مطالب عرفاني در قرآن به چه صورتي است؟

كاملترين فرد در قرآن كيست؟

آيا در قرآن آمده است كه مرد مجاز است در شرايطي خاص همسر خود را تنبيه كند؟ اگر پاسخ مثبت است دليل آن را توضيح دهيد.

منظور از ايمان به غيب (بقره، 2و3) چيست؟ و غيب در اين آيات به چه معنايي است؟

منظور از آية يُزَكّيهِم ويُعَلِّمُهُمُ الكِتـَبَ والحِكمَة چيست؟ نظر قرآن پيرامون تعليم و تربيت چيست؟

لطفا دربارة آيه فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُم بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُون;(بقره،10)

توضيحات بيشتري دهيد تا شبهات و مشكلات احتمالي حل شود؟

قرآن كريم، تا چه اندازه ميتواند در زندگي فردي و اجتماعي ما مؤثر باشد؟

آيا در كتابهاي آسماني ديگر كه از سوي پيامبران اولواالعزم آمده سخني و يا اشاراتي هر چند مختصر و يا كوتاه و اشارهاي از قرآن مجيد در آنها به كار برده شده يا خير؟

چرا همه فرهنگهاي قرآني و متخصصين علوم قرآني آيه 64 سوره الرحمن مدهامتان را كوچكترين آيه قرآني ميدانند؟

  1. 2694 از 4632