مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيامبر در حديثي فرمود: الفقر فخري و در حديث ديگر وارد شده كه كاد الفقر أنْ يكون كفراً؛ اين دو حديث چگونه توجيه مي شود؟

آيا نشستن مرد پيش زن در تاكسي و در دانشگاه اشكال دارد؟(آيت اللَّه فاضل)

معناي كلمه نقد چيست؟ آيا نقد كتابهاي شهيد مطهري و حضرت امام يا نقد ايشان جايز است؟

حكم گنج در رساله با قانون جمهوري اسلامي تفاوت دارد. به كدام يك بايد عمل كرد؟

اگرمرجع و مجتهي ولايت فقيه و نوع حكومت اسلامي را قبول نداشته باشد، آيا موظف به اطاعت از ولي فقيه است؟

نقطه آغازين ولايت فقيه از كجا شروع ميشود؟ ادله آن را شرح دهيد.

آيا امكان دارد كه آدمهاي مفسد در لباس دين و سپاه داخل شوند و با عملكرد خود، مردم را به دين و سپاه بدبين كنند و از دين گريزان سازند؟

بعضي اشكال مي كنند كه با وجود فقرا و نيازمندان چرا جمهوري اسلامي ايران به ساير كشورهاي مسلمان كمك اقتصادي مي كند؟

شرح كامل ثواب دعاي معراج را بنويسيد.

منظور اين جمله حضرت امام كه ملا شدن چه آسان، آدم شدن محال است چيست؟ مگر همه كساني كه به دنيا مي آيند، انسان نيستند؟

جهت انجام امر به معروف و نهي از منكر، چه مراحلي در نظر گرفته مي شود؟

زمان ارسال نامه تاريخي امام (ره) به گورباچف رهبر شوروي سابق چه روزي است؟

  1. 270 از 4632