مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيات مربوط به عرفان را بنويسيد.

آيا در قرآن كريم آياتي در رابطه با هنر وجود دارد؟

ميگويند فصاحت و بلاغت قرآن كريم اعجاب آور است،... ولي در كتابهاي تفسير در فهم معاني آيات از اين فن استفاده نميشود، لطفاً چند مورد از وجه اعجاز بلاغي قرآن را بيان كنيد؟

تحريف چيست؟ آيا قرآنكريم با جايز بودن قرائات سبع و عشر و اربعه عشر كه برخي از آنان در بعضي كشورها رايج است موجب تحريف نيست؟

در سورة نسأ، آيه 135 قسط به چه معنايي است؟

من براي حفظ كردن قرآن در كلاس اول راهنمايي ترك تحصيل كردم و هر روز قرآن ميخوانم، چگونه ميتوانم در آينده براي مردم مفيد باشم؟

آيا سورهاي در قرآن هست كه بگويد در داخل كعبه چه چيزي وجود دارد؟ لطفاً توضيح دهيد؟

آيا آموزش قرآن در مقابل دريافت مزد جايز است؟

خداوند در كدام آيه قرآن فرموده: براي بعضي از مردم اگر روزي هفتاد مرتبه استغفار كني بخشيده نخواهند شد.

بر اساس قرآن كريم، ارادة انسان را توضيح دهيد؟

حكم كسي كه نتواند نذر خود را ادا كند چيست؟ براي مثال يك روز قرآن از دستم افتاد، خيلي ترسيدم; به همين جهت، نذر كردم كه تمام قرآن را بخوانم، ولي موفق نشدم، آيا مرتكب گناهي شدهام؟

كوچكترين آيه قرآن كريم به جز حروف مقطعه كدام است و آيا در تعيين كوچكترين آية قرآن، حروف مقطعه را ملاك قرار ميدهند؟

  1. 2701 از 4632