مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيههايي را كه در مورد حق و باطل وجود دارد توضيح دهيد؟ جداكننده حق از باطل چيست؟ در حال حاضر چگونه ميتوان پرچم حق و عدالت را به احتزاز درآورد؟

اثرات تربيتي اسوهسازي در قرآن چيست؟

آيات مربوط به اسوه و اسوهسازي در قرآن كريم را بيان كنيد؟ نمونههايي از اسوهها را نام ببريد؟ اسوههاي خوب و بد در قرآن را با ذكر آيات، بيان كنيد؟

چه كسي در قرآن، لقب بهترين مادر را دارد؟

چه كسي در قرآن، لقب بهترين مرد را دارد؟

بعضي برادران شيعه دربارة نماز ميت ميگويند: اقتدا جايز نيست. آيا اقتدا كردن با جماعت در نماز ميت جايز است يا نه؟ در صورت عدم جواز، لطفاً حكم اين مسئله را كه، انسان تنها نماز بخواند يا گروه گروه، روشن كنيد; در ضمن، كدام آيه از قرآن به نماز ميّت اشاره دارد؟

لطفاً مسائل ضروري كه يك معلم ديني و قرآن بايد بداند را توضيح دهيد.

راه رسيدن به خودكفايي براي يك كشور از نظر قرآن چيست؟

با توجه به آية شريفة 82 سورة يس كه ميفرمايد: اِنَّما اَمرُهُ اِذا اَرادَ شي ?‹ـًا اَن يَقولَ لَهُ كُن فَيَكون; چرا براي خداوند سخن گفتن قائل شده است؟ مگر خدا ميتواند سخن بگويد و منظور اين آيه چيست؟ و همچنين چرا به سورة يس قلب قرآن ميگويند؟

با توجه به آية فوق و با توجه به اينكه مثلهاي قرآن همواره مفرد مذكر است (يا در بيشتر موارد)، چرا عنكبوت را به صورت مؤنث مثال زده و مثال را به صورت مذكر نياورده است؟

با توجه به آية شريفة 41 سورة عنكبوت كه ميفرمايد: مَثَلُ الَّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِ اللّهِ اَولِيأَ كَمَثَلِ العَنكَبوتِ اتَّخَذَت بَيتـًا واِنَّ اَوهَنَ البُيوتِ لَبَيتُ العَنكَبوتِ لَو كانوا يَعلَمون; چرا با اينكه عنكبوت مفرد مذكر آورده شده، اتخذت مفرد مؤنث است؟ آيا عنكبوت مؤنث ندارد؟

سورههايي از قرآن كريم كه در آن درسهاي اخلاقي انسانسازي ذكر شده است را بيان كنيد.

  1. 2703 از 4632