مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظر قرآن در مورد انتخابات، چيست؟

آيا گناهان كبيره و گناهان صغيره، در قرآن آمده است؟ لطفاً اين گناهان را نام ببريد. آيا گناهان كبيره بخشوده ميشود؟

خواندن قرآن چه تأثيري روي حافظه و عقل آدمي ميتواند داشته باشد؟

خداوند در سورة شعرا ميفرمايد: فَنَجَّينـَهُ واَهلَهُ اَجمَعين # اِلاّعَجوزًا فِي الغـَبِرين(شعرأ170ـ171) اين پير زن كيست و چرا عذاب شده است؟

الف: با توجه به آية 108 سورة آل عمران: ومَا اللّهُ يُريدُ ظُـلمـًا لِلعـَـلَمين كه ميفرمايد: خداوند ارادة ظلم به عالميان نكرده است. علت اين كه افرادي مانند شمر و فرعون و... از اول ظالم بودند چيست؟ ب: آيا ضار ـ كه يكي از اسماي خداوند است ـ با آيات مزبور تضادّي ندارد؟ علت پرسش، خواندن آية فوق و تفكّر دربارة آن بود؟

در قرآن كريم در مورد كافران و مشركان چه چيزهايي آمده است؟

در مورد دعوت پيامبران در قرآن، چه مطالبي آمده است؟

لطفاً دربارة سورة عنكبوت، توضيح دهيد.

لطفاً دربارة سورة اعلي توضيح كوتاهي بدهيد.

در قرآن كريم چه آياتي در مورد بهار وجود دارد؟

برخي ميگويند با نزول قرآن علوم بسياري تدوين شده و بسياري از آنان در روند بازشناسي علوم قرآني پيريزي شده است; لطفاً بگوييد كه چگونه علوم قرآني گسترش پيدا كرده، آيا پويايي قرآن و علوم قرآني به خاطر الفاظ و معناي عام است يا علتهاي ديگري دارد؟

مقصود از آيه أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَ َتِ الشَّيَـَطِين چيست؟

  1. 2706 از 4632