مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا انسان هاي خوب زود از دنيا مي روند و انسان هاي خلاف كار و بد بيشتر عمر مي كنند؟

دكتر علي شريعتي چه نگرشي نسبت به روحانيت داشتند و نظر حضرت امام خميني(ره) و ديگر بزرگان نسبت به ايشان چه بود؟

چگونه مي توان از عمر و زندگي استفادة خوب و مفيد كرد و چگونه بايد در اين طريق به موفقيت نايل شد؟

منظور از تفريحات سالم كه در احاديث به آن اشاره شده چيست؟ چگونه در جامعة كنوني زمينة تفريحات سالم را در جامعه بايد ايجاد كرد؟

دربارة حقايق وجودي كه برخي مادي و محسوس و برخي مجرد و ماوراي طبيعي هستند توضيح دهيد و راه هاي شناخت آن ها را ارايه فراماييد.

منظور از اين حديث كه مي فرمايد: مردم در خواب هستند، همين كه مي ميرند بيدار مي شوند. چيست؟

حقيقت خواب چيست؟ آيا علم مي تواند حقيقت خواب را بفهمد؟

چرا هر چه زمان مي گذرد، بلايا و فتنه و فساد زيادتر مي شود؟

چرا افراد در عين رفاه، امنيت و آرامش خاطر ندارند؟

تمام رواياتي كه علامه مجلسي در كتاب حليه المتقين ذكر كرده، كاملاً صحيح و بدون شك است (مخصوصاً بخش اوّل كتاب)؟

اكنون فردي با چنين خصوصيّتي به وجود آمده كه هرگز در پيدايش حال خود مقصر نبوده و حال با مشكلاتي روبروه شده است و تكليف خود را نمي داند پس چه بايد بكند؟

يك طرف صورت من به علت عارضة مادرزادي از زمان تولد با طرف ديگر صورتم متفاوت است. مي خواستم بپرسم كه چگونه مي توانم به راحتي در محيط اجتماع و مدرسه با اين وضع، تحصيل را ادامه دهم، با اين كه تا كنون در درس هايم موفق بوده و با معدل بالا قبول شده ام، ولي اكنون اين توان را در خودم نمي بينم كه بتوانم به تحصيلم ادامه دهم.

  1. 273 از 4632