مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مي توان دعاي كميل و ترس را از بلند گوي مسجد پخش كرد؟ ايا همسايگان حق اعتراض دارند؟آيا مندجات كتاب گفتگوي تنهايي كه بخش هايي از آن به پيوست ارسال شده، درست است؟ لطفاً توضيح دهيد.

آيا شما را طريق اينترنت پاسخ گوي سؤالات مي باشيدو آيا خودتان يا سازماني را مي شناسيد كه در شبكة اينترنت مسائل ديني را توضيح دهند؟ لطفاً آدرس آن را بيان فرماييد.بنده از آغاز تكليف مقلد حضرت امام خميني(ره) بودم. بعد از فوت ايشان با اجازة حضرت آيت الله اراكي بر امام باقي ماندم و بعد از فوت ايشان با اجازة حضرت آيت الله خامنه اي بر امام باقي مانده ام، ولي الآن مدت هشت ماه است به علّت استنباط شخصي خودم به آقاي صانعي عدول نموده ام. آيا تقليد من درست است؟ خواهشمندم هر چه زود تر جواب را مرقوم داريد.آيا به مطالبي كه در مورد آب معاشرت مرد و زن در حليةالمتقين علامة مجلسي ذكر گرديده است، ميتوان اعتماد كرد يا صحت علمي و سندي ندارد؟

مادر من مدت زيادي است كه در خواب با خود حرف مي زند و ناله ميكند. در خواب احساس ميكند كه كسي او را خفه ميكند يا با او مي جنگد. اين درحالي است كه از لحاظ روحي و رواني مشكل خاصي ندارد. آيا مشكل مادرم با دعاهايي كه بر كاغذ مينويسند و به اشخاص مي دهند تا همراه داشته باشند، قابل حل است؟ آيا اين كارها تأثيرگذار است؟

گاهي انسان خواب خوشي ميبيند و به ديگري بازگو نميكند و گاهي بازگو ميكند آيا اينها در تعبير خواب نقش دارند؟ چگونه ميتوان وقوع تعبير خواب خوب را جلو انداخت و از بد آن دفع نمود؟

منظور از مكاشفه كه بعضي از بزرگان دين انجام ميدهند، چيست؟

طلبه با مدرك سيكل با طلبة با مدرك ديپلم ياية شش حوزه را به اتمام ميرسانند. آيا هر دو داراي يك مدرك حوزوي هستند يا با هم فرق ميكنند؟ آيا هر دو را مدرك ليسانس ميدهند يا تفاوت دارند؟

دانشجوي يكي از رشتههاي مهندسي هستم. تحصيل در اين رشته مانند تحصيل در رشته طلبگي اجر و ثواب دارد؟

در دعايي كه ميخوانيم اللهم انّي أعوذ بك من علم و ينفع منظور چيست؟

گاه گاهي مطالبي را به چاپ ميرسانند منبي بر اين كه فلان مطلب را پيامبر در عالم خواب به شخصي فرموده و دستور داده كه آن را پنجاه مرتبه چاپ كنيد و هر كس اين كار را نكند مثلا فلان بلا گرفتار ميشود و اگر اين كار را بكند چقدر حاجات او بر آورده ميشود و رزق و روزي فراوان ميشود. آيا اين مطالب صحيح است و بايد به اين عمل كرد؟

  1. 275 از 4632