مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كساني كه ميخواهند مسلمان (شيعه) شوند، از ايران ميخواهند تا اسلام را برايشان معرفيكند. جمهوري اسلامي ايران چه نوع كتابها يا موارد ديگري را به ايشان معرفي ميكند كه تمامي احكام اسلامي در آن هست؟

اگر فردي را كه زياد دوست داريم و بخواهيم از او جدا شويم به طوري كه زياد ناراحت نشود چگونه ميتوانيم اين كار را انجام داد؟

آيا كسي كه با خود حرف مي زند، ديوانه است يا يك نوع مرض است؟ چه كنم كه در خلوت با خودم حرف نزنم؟

آيا كسي كه با خود حرف مي زند، ديوانه است يا يك نوع مرض است؟ چه كنم كه در خلوت با خودم حرف نزنم؟

چه كنيمذهن و فكر ما از تصاوير بد و غير قابل تحمل دور باشد؟

در حوزه علميه قم، خواهران تا چه سطحي تحصيل ميكنند؟ آيا شهريه مي گيرند؟

آيا شنيدن صداي صورت و ترتيل قرآن خانمها توسط آقايان، چه با احساس لذت، چه بدون احساس لذت جائز است؟ با توجه به اين كه در مسابقات قرآني خواهران، داورها مرد هستند، نيز اساتيد دانشگاهها و رشتههاي قرآني مرد ميباشند؟

شماره تلفن واحد پاسخ به سؤالات و حدود بيست پوستر آن و پوستر هاي مذهبي ديگر در صورت موجود بودن را برايم ارسال كنيد.

ضمن تقدير و تشكر بابت پاسخ نامة شماره 28944 و ارسال يك جلد توضيح المسايل، به اطلاع مي رسانم كه فعاليت هاي گسترده اي را به شرح پيوست در منطقة خود مديريت مي كنم و با مشكلات متعددي روبرو شده ام. با توجه به وضعيت مالي خود كه در نامه پيش توضيح دادم، تقاضاي مساعدت وهمكاري دارم. 22 سال دارم و داراي ديپلم حسابداري هستم و 37 واحد دورة كارداني حسابداري را پاس كرد ه ام، ولي به علت مشكلات مالي نتوانستم به تحصيل خود ادامه دهم. علاقة خاصي به دروس حوزه و فلسفه و عرفان دارم. آيا مي توانم در حوزه ثبت نام كنم؟

چه كنيم تا دعا هايمان مستجاب شود؟

در خصوص ازدياد مهريه بر اثر تورم از حضرت امام خميني(ره) سؤال شده و ايشان جوان داده اند: تورم اثري در ازدياد مهريه ندارد و حال آن كه از سال 1377 مهرية زنان توسط دادگاه ها به قيمت روز محاسبه ميشود. آيا شرعاً اين عمل صحيح است؟ ايا فقهاي شوراي نگهبان اين مسئله را تأييد مي كنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تكليف مقلدان حضرت امام خميني(ره) چيست؟ نظر مراجع در اين خصوص چيست؟

اين حديث را كه عارف بدنش با خَلق و دلش با خدا است تشريح فرماييد.

  1. 276 از 4632