مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه عاملي باعث پيدايش سفر معصيت و فساد مي شود؟

خواهر من نمازش را خيلي سريع مي خاند. هر چه با او صحبت مي كنم، قبول نمي كند و به توصيه هايم ترتيب اثر نمي دهد. من به عنوان وظيفة امر به معروف و نهي از منكر بارها سعي كرده ام به او تذكّر دهم، ولي در او تأثير نكرده است. لطفاً مرا راهنمايي كنيد تا بتوانم روشي اتخاذ كنم تا او قبول كند.

چرا حضرت امام خميني (ره) و فرزندشان حاج احمد خميني در جبهههاي حق عليه باطلشركت نكردند، در حالي كه پيامبر اسلام در نُه غزوه شركت نمود؟

چرا در بعضي از دادگاهها افراد را قبل از اثبات جرم، زنداني و محكوم ميكنند؟

لباس روحانيت (عمامه و عبا) از چه زماني مرسوم شد؟

چرا ماه رجب را رجب المرجب ناميده است؟

جواني هستم 22 ساله، همراه با كوله باري از نااميدي. لطفاً در موارد زير مرا راهنمايي كنيد:

1ـ اعتماد به نفس ندارم. از اين رو وقتي در كاري موفق نشدم، به خود تلقين مي كنم كه اين كار شدني نيست. زود نااميد مي شوم.

2ـ ترديد در تصميم گيري: تصميم مي گيرم كاري انجام دهم ولي بعد به خود مي گويم آيا اين كار شدني است؟

3ـ هر روز دلم پر از غصة آينده زندگيام است كه چه ميشود و چگونه خواهد شد! هيچ اميدي به زندگي و زنده ماندن ندارم.

در مورد فراماسونري توضيح دهيد.

آيا آيت الله خامنه اي دورة دورة دروس حوزوي را كه براي مرجعيت لازم است گذرانيده اند؟

دكتر باهنر قبل از نخست وزيري چه سمتي داشته اند؟

اولين شهيدي كه از روحانيت در جبهه هاي جنگ تحميلي به شهادت رسيد كه بود؟

رمز موفقيت در زندگي چيست؟

  1. 278 از 4632