مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دليل طولاني شدن پاسخ ارسال نامه چيست؟ اصولاً براي پاسخ به سؤالات چه مراحلي را انجام مي دهيد و چند نفر در آن واحد مشغول به پاسخگويي ميباشند؟

هرمنوتيك به چه معنا است، و در چه حوزه هايي مطرح مي شود؟

معناي هر يك از واژه هاي ديپلم، ليسانس و دكتر چيست؟

آيا جنگ هاي رباطيك و انسان هاي آزمايشگاهي كه ايجاد مي كنند يا خواهند كرد، آيندة بشريت را به مخاطره نمي اندازد؟

از آن جا كه اين جانب از علاقمندان امام بزرگوار هستم، مي خواهم بدانم چرا امام با پذيرش قطعنامه سازمان ملل فرمود: جام زهر را نوشيدم؟

آيا گوشت خرگوش به فتواي امام خميني حرام است؟

در فرهنگ بعضي از مناطق رايج است كه در مجالس ترحيم سيگار توزيع مي كنند و بعد از كشيدن سيگار براي اموال فاتحه طلب مي كنند. آيا چنين كاري صحيح است؟ اگر صحيح نيست، وظيفة ما در مقابل اين عمل چيست؟

امروز رسم شده كه صاحب عزا لباس مشكي به تن ميكند. آيا از قديم رسم بوده؟ حكم علما در اين مورد چيست؟ آيا مراسم هايي مانند مجلس ختم، هفت و چهلم لازم است؟

اين مَثَل خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو را در چه موقع به كار مي برند؟ اگر در جمعي هم كار خلاف شرع انجام دهند و ما متوجه شويم، بايد همرنگ شويم و اگر هم يك رأي دادند، ما بي دليل قبول كنيم؟

آيا كتابي كه در مورد جنگ اوّل و دوم و سوم جهاني پيشگوييهايي كرده و آيندة جهان را در آن شرح داده، واقعيت دارد؟

چگونه ميتوان فردي را از كارهاي حرام نهي كرد؟ اين مورد را براي فردي كه امر به معروف و نهي از منكر در او هيچ اثري ندارد، بيان كنيد.

علت تورم و گراني در كشور ما چه مي باشد؟

  1. 280 از 4632