مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در صورت امكان بنده را از محتواي نامة تاريخي امام (ره) به گورباچف آگاه كنيد. اين پيام چه تأثيري بر وي داشته است؟

من علاقه زيادي به مطالعه دارم و مطالعه هم زياد مي كنم؛ ولي خيلي زود مطالب مهم آن را فراموش مي كنم. لطفاً بگوييد چه بايد بكنم؟

آيا موضع گيري روحانيون دربارة دكتر شريعتي اين بود كه او مطرود و غير مقبول است و سخنانش ضد دين است؟

1: طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رهبر و ولي فقيه توسط خبرگان رهبري انتخاب ميشود، و مجلس خبرگان ميبايست از صافي شوراي نگهبان عبور كند و شوراي نگهبان را رهبر انتخاب ميكند. اين دور است. براي رهايي از آن چه پاسخي داريد؟

خانواده اي كه تارك الصلاه و ضد انقلاب هستند، آيا رفت و آمد با آنان جايز است، گر چه والدين اجازه دهند؟ اگر امر به معروف اثري ندارد، چه بايد كرد؟

مدرنيته و پست مدرنيسم چيست؟

اصلاح طلبان و جنبش اصلاح طلبي در غرب چه جايگاهي دارند؟

وقتي مجنون دست روي سرش بگذارد و بگويد آي سرم اين ظني الدلاله است، تا چه رسد به عقلا و به خالق كل عقلا؟!

ندبه به چه معنا است، و دعاي ندبه چگونه بوجود آمد؟

چرا هر روز براي خود دعاي مخصوص دارد؟

دعاي جوشن كبير چگونه به وجود آمد، و چرا با اين نام شناخته شده است؟

در نامه قبلي از مشاجره پدر با مادرم گفتم. مرا به بي اعتنايي توصيه كرديد، ولي فكر نمي كنم اين موضوع صحيح باشد، چون تنها فرزند خانه من نيستم. به نظرم تا اخلاق پدر اين باشد، درد سر ما نيز وجود خواهد داشت. با اين معضل چه برخوردي كنم؟

  1. 282 از 4632