مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

امام خميني فرمود: قرآن كتابي است كه مي خواهد انسان بسازد. انساني كه خداوند وي را با اسم اعظم ايجاد كرده مي خواهد انسان را از اين مرتبة ناقص به مرتبة كاملي كه لايقش هست برساند. آن انسان چگونه است و مرتبة ناقص كدام است و براي رسيدن به مرتبة لايق، چه مراحلي بايد طي شود؟

چه فرقي بين نظام جمهوري اسلامي با حكومت اسلامي است؟

با وجود فشارهاي جهاني و مشكلات داخلي نظر شما در مورد بقا نظام جمهوري اسلامي چيست؟

مراد از ايام الله چيست؟

آيا علم واجب، علمي است كه در دانشگاه و يا حوزه خوانده شود؟ آيا علمي كه فرد در داخل منزل مي خواند، كفايت از علم واجب عيني نيز مي كند؟

آيا دعاي هفت هيكل وجود دارد؟ اگر هست لطفاً متن را بنويسيد.

خواندن دعاي سحر چه مزيّتي دارد؟

تعقيبات مشتركه يعني چه و چگونه مي توان از آن استفاده كرد؟

دعاي جوشن كبير چگونه به وجود آمد و خواندن آن چه حُسني دارد؟

آيا دعاي معراج و دعاي نادعلي سند معتر دارد، و مي شود از آن به عنوان دعاي هميشگي استفاده كرد؟

آيا كتابي به نام كنز وجود دارد و آيا دعاهايي كه از اين طريق نوشته مي شود، صحت دارد؟ براي باطل كردن دعاهاي ساحران و رمّال ها راهي وجود دارد؟

آيا دعاي نادعلي كبير كه سند آن منقول از زاد المعاد علامه مجلسي است صحت دارد؟

  1. 284 از 4632