مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مقام معظم رهبري فرمودند: حتي رهبري هم فوق نظارت نيست، با توجه به فرمايش معظمله آيا ولايت فراتر از قانون اساسي است و يا بالعكس؟

آيا دندان عقل انسان كه بعد از بيست سالگي رشد مي كند، ربطي به فهم كامل انسان دارد؟

اختلاف ماه هاي قمري و شمسي به چه خاطر است؟ لطفاً توضيح دهيد.

چند عنوان كتاب دربارة روان شناسي خانواده، روان شناسي جوانان و زنان معرفي كنيد.

با اين كه بسيار متوسل به خدا و ائمه شده ام اما تا كنون جوابي نگرفته ام. گاهي به خاطر اين موضوع چنان از زندگي خسته مي شوم كه آرزوي مرگ مي كنم. چگونه با اين مشكل مبارزه كنم؟

امام خميني در تحرير الوسيله، ج 1،ص 189 مي فرمايد: شيردادن بچه در نماز موالات را به هم نمي زند كمي راجع به اين مطلب شرح بدهيد.

چرا افراد مستجاب الدعوه مانند علماي عظام نابودي جنايتكاراني مانند بوش و شارون را طلب نميكنند، و اگر طلب ميكنند چرا مستجاب نميشود؟

شغل بنده معملي است. در كلاس درس با فرزندان شرور و بي ادب سر و كار دارم. از اين رو به خاطر درس نخواندن يا بي ادبي مجبور ميشوم تنبيه بدني كنم. راههاي ديگر را آزمودهام ولي نتيجهاي نگرفتهام، آيا زدن براي يادگيري جايز است؟

جوان هفده ساله اي هستم كه احساس ناراحتي مي كنم چون اكثر مردم و جوانان نسبت به نظام و امام بدبين هستند و مي گويند چرا فساد و بيكاري زياد شده و ارزش پول ايران كم گرديده و رژيم شاه از جمهوري اسلامي بهتر است. چرا اين طور شده است و من چه بايد بكنم؟

آيا ميتوان درباره عمل جراحي كه از عواقب آن خبر نداريم، قبل از عمل جراحي از يكي از علماي بزرگ درخواست كنيم كه با توجه به اطلاع او از علم غيب به ما بگويد كه آيا اين عمل به صلاح است؟

بعد از نمازهاي واجب بهتر است چه نمازي خوانده شود؟

در تلويزيون مشاهده كردم كه شخصي 86 ساله بود، نه آب خورده بود و نه غذا و از طريق رياضت به اين جا رسيده بود. از طريق پزشكي لازمه حيات، غذا و آب است. اين جز چگونه قابل توصيه است؟ آيا روح توان چنين كاري را دارد؟!

  1. 289 از 4632