مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه ميتوانم در خود اراده انجام امر به معروف و نهي از منكر را ايجاد و يا تقويت كنم؟

در حال حاضر با توجه به جوّ فرهنگي حاكم بر كشور ما نيازي به فرهنگ شهيد و شهادت و احياي اين فرهنگ هست؟ ضرورت وجود چنين فرهنگي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟ مشروحاً توضيح دهيد.

احضار روح تا چه حد واقعيت دارد، و چگونه انجام ميشود؟

چگونه براي مطالعه تمركز حواس لازم را به دست آورم و سطح رغبت به مطالعه را افزايش دهم؟

فحش دادن به كساني كه شايد هرگز با آنها روبرو نشويم و آنها نيز هرگز فحش ما را نشنوند (مثل بازي كنان فوتبال در تلويزيون) چه حكمي دارد؟

با توجه به گفته اطرافيان و پيدا كردن مقداري مواد در جيب برادر بزرگم و دوستان نابابي كه دارد، اگر معتاد بودن برادرم واقعيت داشته باشد، وظيفه من چيست؟

برخورد من با برادرهايم كه بسيار سخت ارتباط برقرار ميكنند و از خانه گريزان هستند، چگونه باشد و از چه راهي وارد شوم؟

پدر و مادرم از لحاظ اخلاقي و اعتقادي و شيوه رفتاري 180 درجه با هم اختلاف دارند پدرم هفتهها بدون اطلاع به شهرستان ميرود، براي ديگران پول خرج ميكند، ولي به خانواده ميگويد ندارم! از خانه گريزان است و در منزل ما مرتب بحث و مشاجره هست. در نتيجه اعضاي خانواده همه عصبي و پرخاشگر هستند و برادرانم با افراد ناباب و معتاد معاشرت دارند. با توجه به چنين وضعيتي برخورد من با پدر و مادرم چگونه بايد باشد؟

آيا در قبرستان ميتوان با يك فاتحه بر سر چند مزار فاتحه حمد خواند؟ آيا بايد دستمان را روي قبر بگذاريم؟

آيا فاتحه خواندن در حال راه رفتن درست است؟

رمز موفقيت در امتحان چيست؟

آيا خبر دستگيري صدام واقعيت دارد؟ اگر واقعيت دارد، پس چرا او را محاكمه و مجازات نميكنند؟

  1. 295 از 4632