مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مويز و كاسني كه در روايات آمده، چيست؟ قمر در عقرب چه وقت را ميگويند؟

سرّ خال چيست و اگر در سينه باشد، نشانه چيست؟

خال هاشمي چيست؟ آيا با وجود خال در بدن فال نيك بزنيم؟

در مورد خواب ديدن توضيح دهيد.

آيا اين همه تبليغات كه در رسانههاي عمومي خصوصاً تلويزيون انجام و روز به روز بر تعداد آن افزوده ميشود، توجيه شرعي دارد؟

علت اصلي بيكاري و گراني چيست؟ چرا جوانان به آينده خود اميدوار نيستند و از هر چيز متنفّرند؟

وقتي به مرگ فكر ميكنم، خيلي وحشت ميكنم! چه كنم كه چهره مرگ برايم دوست داشتني باشد؟

چه جاذبهاي در رهبر وجود دارد كه به قلبهاي مردم اثر عميق و پايدار ميگذارد؟

اين كه ميگويند خوبي و بدي انسانها به ذاتشان مربوط ميشود و از همان بدو تولد معين شده است درست ميباشد؟

با توجه به اين كه مفاتيح الجنان از كتابهاي معروف مذهب ما است، چرا در بعضي موارد دستخوش خرافات شده است، مثل دعاي سردرد، دل درد و رفع جن؟

چرا انسان براي رسيدن به خوش بختي دچار گمراهي و بي ثباتي در بعضي از موارد ميشود؟

چگونه ميتوانيم در برابر بعضي از مشكلات زندگي صبور باشيم؟

آيا پولي كه براي تهيه جهيزيه پس انداز ميشود خمس دارد (به فتواي مقام معظم رهبري)؟ من ماهي مبلغي به نيازمندان كمك ميكنم. آيا باز مازاد حقوقم خمس دارد؟ لطفاً شماره حساب دفتر رهبري را بنويسيد.

  1. 297 از 4632