مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خوبي كردن سخت است؟

چرا در دادگاه دو زن به عنوان يك شاهد محسوب ميشوند، ولي يك زن به تنهايي نميتواند شاهد باشد؟

با توجه به اين كه چپاول گران و سودجويان در شهرها قيمت زمينها و مصالح ساختماني را بالا ميبرند و جوانان نميتوانند براي خود سرپناهي داشته باشد، حال چه بايد كرد؟ چرا علماي حوزه در اين مورد كاري نكرده و نميكنند؟

فسادهاي اقتصادي كه در جامعه ما وجود دارد، ناشي از چيست؟ آيا عدم رعايت امانت نقش عمدهاي در فساد اقتصادي ندارد؟ لطفاً درباره عوامل شكلگيري فساد اقتصادي توضيح دهيد.

با توجه به خروج انسانيت آيا افرادي كه پيشنماز هستند يا در زمينههاي ديني تبليغ ميكنند، اما معتاد هستند، ميتوانيم حرف آنها را قبول كنيم؟

آياپخش سريال مدير كل، آقاي دغل و سواران باد همسويي با فرهنگ غرب نيست؟

با توجه به نامه شماره 29372 در سؤال چهار، خروج از انسانيت يعني چه و شامل چه چيزهايي ميشود؟ آيا محروميت اجتماعي هم دارد؟

آيا جادو و جنبل وجود دارد؟ اگر وجود دارد، راه مقابله با آن چگونه است و چرا خداوند مانع از انجام آن نميشود؟

براي زندگي روزانه خود بايد چگونه برنامه ريزي كنيم؟ اين برنامه چيست؟ بايد داراي چه مشخصاتي باشد؟

داستانهايي از زندگي افراد با اراده كه در راه حق تلاش كردهاند ذكر كنيد.

آيا دليل خاصي دارد كه برخي قاريان مصري صلي الله وعليه وسلمصدق اللَّه العظيمرحمهما الله ميگويند، در حالي كه قاريان ايراني صلي الله وعليه وسلمصدق اللَّه العلي العظيمرحمهما الله ميگويند؟

اصليترين و مهمترين هدف امام خميني(ره) از انقلاب اسلامي و مبارزه با طاغوت چه بوده و ما جوانان چگونه ميتوانيم در تحقق اين هدف گام برداريم؟

  1. 298 از 4632