مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا درباره علما كه اين همه زحمت براي انقلاب كشيده و مي كشند، بد مي گويند؟

آيا درس هاي حوزة علميه سخت است؟

چرا حالا كه امريكا افغانستان را بمباران مي كند، از افاغنه حمايت مي كنيم، در حالي كه قبل از اين، آنان را از ايران اخراج ميكرديم؟

مشكل من اين است كه دوستان اندكي دارم و كمتر كسي است كه با من دوست شود يا با من بيرون بيايد و قدم بزند .

مواردي كه شك در نجاستش داريم، اگر احتياطاً آب بكشيم، وسواسي است؟

من آدم وسواسي هستم و خيلي زود برچسب نجس شدن بر اشيا مي زنم. وسايلي را كه شك در نجاستشان دارم، آن را آب بكشم؟

مقلّد حضرت امام خميني بودم. بعد از ايشان از آيت الله اراكي تقليد نمودم و فعلاً از آيتالله فاضل تقليد مي كنم، ولي با توجه به اين كه ايشان بقان بر اعلم را ازم مي دانند، تكليف من چيست؟

آيا علم جفر، رمل و ستاره شناسي حقيقت دارد؟ آيا مطالب كتاب هاي سرالمستتر و اسرار قاسمي حقيقي است؟

لطفا نام كتاب هايي كه در مورد زندگي علما نوشته شده است بنويسيد.

تفال و اعتقاد به فال چگونه است؟

چرا عارضة وسواسي بيشتر در خانوادههاي مذهبي مشاهده ميگردد؟

در مورد درمان وسواس و درمان ضعف قدرت انتخاب توضيح دهيد.

  1. 308 از 4632