مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با تشكر از جزوهاي كه همراه با پاسخ نامة قبلي ام فرستاديد . اكنون سؤال هاي ديگري دارم . لطفا مرا راهنمايي كنيد . در مورد پيشگيري از ابتلا به عادت خد ارضايي در دو جنس (مذكر و مؤنث)توضيح دهيد.

تا اول دبيرستان دانشآموز خيلي قوي و زرنگي بودم ، ولي امسال خيلي عقب افتادم نميتوانم درس بخوانم . لطفا يك برنامهريزي برايم بكنيد و روش مطالعه موفق را برايم بيان كنيد.

نامادري و خواهر ناتني ام پيوسته آزارم ميدهند و زمينة كتك خوردنم را ا ز دست پدرم فراهم ميكنند پدرم نيز هيچ گوش به حرفهاي من نميدهد. چه كار كنم و تا كي صبر نمايم ؟

در نظر داريم به محصلان آموزشگاه علمي اعلان نماييم هر يك ميتوانند با پرداخت صدهزار تومان، يك سهم از آموزشگاه را بخرند و به ازاي هر سهم خريداري شده، ماهانه از يك جلسه تدريس خصوصي رايگان استفاده كنند. آيا اين كار اشكال ندارد؟

عضو كميته امداد هستم و به ناچار در مدرسه غير انتفاعي درس ميخوانم و به هيچ وجه قادر به پرداخت هزينه دبيرستان نيستم، لذا پيرو نامه قبل مقتضي است مرا به امامجمعه شهرمان (گرمي) معرفي نماييد.

ما يك شركت داريم كه چند نفر به عنوان كارگر در آن جا مشغول كار هستند، و چون ما از لحاظ مالي ضعيف هستيم و نميتوانيم آنها را بيمه كنيم آنها با حقوقي كه با ما به توافق رسيدهاند به سر كار ميآيند. آيا ما كه حق بيمه را براي كارگران رعايت نميكنيم شرعاً مسئول و مديون هستيم؟

چند كتاب يا نوار در مورد ادبيات عرب و صرف و نحوهمعرفي كنيد؟

ريشة ديانت بي رغبتي به دنيا است، يعني چه؟

چرا اسم حكومت ما جمهوري اسلامي است؟

رغم پيش رفتن علم، آمار طلاق بالا است. نتايج منفي طلاق براي خانواده وبچه ها را بنويسيد.

چرا زنان مشمول حكم اعدام و قصاص نفس نميشوند؟

پسري در كتاب خانه به طور مداوم من را ميپاييد و مواظب حركات و سكناتم بود. در اثر اين رفتار به او دل بستم، اگر چه آن پسر ديگر به كتابخانه نميآيد. چه بايد بكنم؟

  1. 309 از 4632