مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دربارة مال حلال و حرام همراه با مثال توضيح دهيد.

چگونه نگاهمان را در بازار و خيابان وهمه جا كنترل كنيم؟

در مورد اثر لقمه حلال و حرام در زندگي انسان توضيح دهيد.

در مورد اهمميت خويشتن داري در دوران جواني توضيح دهيد.

سيد بودن چه مفهومي دارد؟ آيا برتري است يا وظيفه خاصي نسبت به ساير افراد دارد؟ توضيح دهيد؟

اين كه در برخي از دعاها از قبيل دعاي معراج و دعاهاي ديگر گفته شده اين مقدار ثواب دارد، به چه صورتي است؟ در بعضي موارد ذكر شده حاجتهاي دنيوي شما برآورده نميشود و حال آن كه ما نميتوانيم مشاهده كنيم كه به حاجتهاي خودمان رسيدهايم.

اين كه برخي از دعاها از قبيل دعاي معراج و دعاهاي ديگر گفته شده اين مقدار ثواب دارد، به چه صورتي است؟ در بعضي موارد ذكر شده حاجتهاي دنيوي شما برآورده ميشود و حال كه ما نميتوانم مشاهده كنيم كه به حاجتهاي خودمان رسيدهايم.

امر به معروف و نهي از منكر از منظر قرآن را با توجه به وضع امروزي جامعه تشريح نماييد.

افرادي كه عقايد انحرافي مثلا صبر در مقابل عطسه دارند, اگر خلاف عقيدهء خود عمل كنند, به همان گرفتاري دچار مي شوند؟ در مورد عقايد نيك چگونه است ؟

خانم پزشك متخصص هستم، براي يافتن كار به هر جايي در تهران مراجعه ميكنم، با جواب منفي رو به رو ميشوم و حال آن كه اهل تهران بوده و از امتياز لازم جهت اشتغال برخوردارم. لطفا راهنمايي بفرماييد.

فلسفه با علم رياضي چه ارتباطي دارد؟

در مورد شناخت انساني (خودشناسي) و هدف از زندگي، چه كتابهايي را معرفي ميكنيد؟

  1. 312 از 4632