مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اصطلاحات و عناويني را كه در دعاي سمات آمده، توضيح دهيد.

در شهر ما چهار نفر روحاني زندگي ميكنند و هميشه مردم را به وحدت و يكدلي دعوت ميكنند اما تاكنون يك بار كسي نديده خودشان يك جا جمع شوند، وقتي چهار نفر روحاني نتوانند با هم توافق كنند، از مردم چه انتظاري دارند؟!

حوزه علميّه قم در چه سالي و با چه هدفي تأسيس شد.

ركن يا مفاهيمي از حركات و گفتا نماز ذكر نماييد كه منجر به كشف علم شده باشد.

آيا خواب هايي كه در مورد خون و مار و غيره ديده ميشود، معناي بدي دارد؟ معناي آن چيست؟

چه كار كنم كه علاقهام به درس خواندن زياد شود؟

دعاي بيماريها و ناخوشيها چگونه دعاهايي است؟

چه دعايي است كه ما ميتوانيم آن را در زمان امتحانات و يا درسهايمان قرائت كنيم؟

موضوع زاد و ولد را اگر حقيقت دارد، توضيح دهيد.

آميزش در سن ده سالگي با محارم (خاله) هم اكنون ذكر و فكر من است. لطفا راهنمايي فرماييد.

ميگويند: وقتي در كاري صبري و عطسه آمد، در انجام آن عجله نكنيد و يا آن را ترك كنيد، آيا اين حرف صحيح است؟

لطفاً در مورد كاهش حساسيت نسبت به صدا توضيح دهيد.

  1. 314 از 4632