مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ما جوانان در اين سنين بايد هميشه افسرده و خسته از اين دنيا باشيم؟

علت اين كه مردم ايران و جهان به فساد و كارهاي زشت و شهوتراني كشيده مي شوند چيست؟ چرا بايد به خاطر كارهاي زشت و بي بندوباري بعضي از جوانان ايراني كه هر كاري مي خواهند انجام مي دهند، ديگران هم بايد در تنگنا باشند و بايد خشك و تر با هم بسوزند؟

چرا بعضي پسر ها و دخترها امروز عاشق كسي هستند و فردا عاشق كس ديگر؟

جوان و جواني يعني چه؟ يك جوان پاك و سالم در اين زمانه چه جواني است؟

آيا نميتوان گفت: ززندگي بازي است و ما خود صحنه ميسازيم تا بازيگر بازيهاي خويشتن باشيم؟

اوقات فراغت خود را چگونه پر كنم، در حالي كه در روستا نه كلاس آموزشي هست و نه تفريح؟ چگونه زندگيم را در دوران مجردي و متاهلي از حالت يكنواختي خارج كنم؟

آيا كسي كه مقلد شخصيت بزرگي همانند امام خميني (ره) است، بايد قسمتي از كارهاي خود را از مرجع ديگري تقليد نمايد؟

به چه صورت ميتوان از كتابهاي معروف اصول كافي و بحار الانوار بهرهمند شد؟

آيا سريال مريم مقدس جايگاه زن را آن طور كه آنها گفتند بيان كرده و يا آنها غلط ميپنداشتند؟

اين جانبداراي مدرك ديپلم هستم كه هيچ شغلي ندارم و از دست اندركاران دفتر تبليغات قم تقاضا دارم كه براي اين جانب شغل پيدا كنند و يا جايي را معرفي كنند.

اينجانب كارمند شاغل در نيروي انتظامي، دايره مبارزه با مفاسد اجتماعي ميباشد. كار ما به طور مستمر با آبروي مردم سر و كار دارد و من در كارم دچار شبهه هستم، زيرا كارهاي خلاف مردم (از قبيل شرب خمر و مواد مخدر و يا رابطه نامشروع) رادر اين اين كه براي بنده ثابت نشده، به نيروي انتظامي و مراكز مربوطه اطلاع ميدهم، آيا پولي كه از اين راه در ميآوردم، حلال است؟

در هنگام خواب و به طور مكرر ميبينم خواستگار يا خاطر خواهي دارم. از اين بابت رنج ميبرم. نظر شما چيست؟

  1. 317 از 4632