مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نمازم را با حال نميخوانم! چه بايد بكنم!

در خانواهاي بي محبت بزرگ شدهام، مفهوم دوست داشتن و دل تنگ شدن را نميدانم، فكر ميكنم اصلا احساس ندارد، چه بايد بكنم؟

با توجه به مشكلاتي كه در رابطه با برخورد خود با خواهر و برادرم برايتان نوشتهام لطفا در مورد روشهاي صحيح و اصولي انتقاد كردن از ديگران بخصوص نوجوانان و جوانان توضيح دهيد؟

دربارة نماز چند كتاب معرفي كنيد.

چرا وقتي گناه مي كنيم، باز خدا دعايمان را مستجاب مي كند؟

چگونه آسمان بي انتها است؟

در تصميم گيري مشكل دارم و به طور قطع هميشه نمي توانم تصميم بگيرم، مثلاً تصميم براي نماز به موقع، در ضمن مقداري وسواس فكري دارم.

چرا امام خميني حكومت اسلامي تشكيل داد، ولي آيت اللَّه بروجردي و آيت اللَّه خوانساري و ديگران چنين كاري نكردند؟

برخي از فقيهان در امور سياسي دخالت نميكنند، برخي دخالت ميكنند. آنان كه دخالت نميكنند، اهل كرامتند، ولي آنان كه در امور سياسي دخالت ميكنند، كمتر اهل كرامت و معنا هستند. آيا ميتوان از اين راه فهميد كه عدم دخالت در امور سياسي موجب رضا و تقرب خداوند است؟

سحر و جادو چيست؟

آيا زن اگر كارمند و حقوق بگير باشد، در مورد خرج كردن بايد از شوهر اجازه بگيرد؟

آيا علمايي كه ولايت فقيه را قبول ندارند، تقليد از آنان جايز است؟

  1. 318 از 4632