مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا كساني كه دعا مي نويسند و از اين طريق بعضي از كارها را انجام مي دهند واقعيت دارند؟ اگر توانايي چنين كاري را دارند. از چه كتاب هايي استفاده مي كنند؟

در صورتي كه ميدانيم بعضي از مراجع و علما با ولايت مطلقه فقيه موافق نيستند، آيا شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه صحيح است؟

بنا به قولي جنازه مؤمن در قبر نميپوسد؛ آيا افرادي كه جنازه آنان در قبر ميپوسد، دچار عذاب ميشوند؟

آيا امكان دارد فردي هم زمان در دانشگاه و حوزه تحصيل كند؟

در پيش دانشگاهي ثبت نام كرده ام. از شما مي خواهم توضيح دهيد منظور از پيك سنجش چيست و چه وقتي براي ما مي آيد؟

امام خميني(ره) فرموده اند: ما مأمور به وظيفه ايم، نه نتيجه. يعني چه؟ با مثال توضيح دهيد.

ريشه و پايه مخالفت آمريكا با ما و دشمني ما با آمريكا در چيست؟

امسال ديپلم گرفته ام، ولي براي ادامةتحصيل دچار شك شده ام خودم دوست دارم درس بخوانم و كارمند شوم ولي مشكلات مالي و حرف هاي ديگران را مانع آن مي بينم لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟

آيا جن زدگي صحيح است؟

آيا درست است كه مي توان با اراده و رياضت روح را از بدن جدا كرد و به هر جا كه بخواهد برود يا به بدن ديگري نفوذ كند؟

رؤياي صادق و كاذب را توضيح دهيد.

آيا مي توان به گفتة افرادي كه مي توانند روح را مدتي از بدن خود جدا نموده و به هر جا كه مي خواهند بروند، و حتي مي توانند درون ديگران نفوذ كنند و آن ها را تحت سيطرة خود قرار دهند، اطمينان كرد؟

  1. 320 از 4632