مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هميشه دوست دارم تنها باشم و در جمع احساس حقارت و پوچي مي كنم. چه راه حلي را پيشنهاد مي كنيد؟

چه كنيم تا زود عصبي نشويم؟

آيا فال كامپيوتري و يا فال هاي ديگر صحت دارد؟

آيا دانشگاه محل فساد است؟ بعضي با اين حرف پدر و مادرها را بدبين كرده اند. آيا اين حرف صحيح است؟

علاقه تا چه اندازه در زندگي انسان لازم و تأثير گذار است؟

در بيشتر خانواده ها دستگاه هاي مختلف مثل ويدئو، ويدئو سي دي، كامپيوتر و حتي آنتن ماهواره موجود است. خيلي از خانواده ها به علّت كمرنگ شدن دين به ديدن فيلم هاي خارجي و رقص هاي گوناگون مي نشينند. در خانة خويشان هم گاهي اين فيلم ها را مشاهده مي كنند و من به خاطر ضعف اراده گاهي مي بينم. نمي دانم چكان كنم خود را كنترل كنم؟

هنگامي كه در اثر راه رفتن خسته شديم و اثاثيه اي در دست داريم، آيا براي رفع خستگي مي توانيم اسباب را روي ماشين مردم كه كنار خيابان پارك شده بگذاريم، آيا مي توانيم در آيينة ماشين مردم نگاه كنيم؟

ذكر ها و دعاهاي فراوان به عنوان تعقيبات نمازهاي واجب وارد شده است. آيا بايد همة آن ها را انجام دهيم يا مي توان به برخي اكتفا كرد؟

چه كنيم تا در برخورد با مشكلات زود عصباني نشويم و صبور باشيم؟

آيا ورزش در طول عمر انسان تأثير دارد، تا چه حد؟

هيجانات روحي( ترس، عصبي شدن و غيره) در روح و جسم چه تأثيراتي دارد؟

با توجه به مفهوم آية 19 بقره، آيا در اين دنيا كساني هستند كه از صداي رعد و برق آن چنان بترسند كه از ترس مرگ انگشت در گوش كنند تا صداي آن را نشوند؟!

  1. 321 از 4632