مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مدتي است دچار بدبيني شده ام و تقريباً به هر چيز و هر كسي سوء ظن پيدا كرده ام. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

بهترين نوع تحصيل در چه رشته اي است، در حوزه يا در دانشگاه؟

اثرات منفي دعاي دعانويسان (مثل موردي كه در نامه ذكر شد) آيا فقط با دعاي ديگر از بين مي رود؟ اگر اين طور باشد، لطفاً راهنمايي بفرماييد.

آيا دعاي دعانويس بخت و سرنوشت كسي را تغيير مي دهد؟

دعا نوشت پشت سر افراد و اين كه بخت بعضي از افراد را با دعا مي نويسند يعني چه؟ به خاطر بعضي از اتفاق ها اكنون به تأثير دعا معتقد شده ام. لطفا‍ً در اين باره توضيح دهيد.

اگر شخصي از اقوام مانند مادر بزرگ نصيحتي به بنده بكند كه خلاف شرع باشد آيا مي توانيم از ايشان تبعيت كنيم؟

ديدن تصاوير، عكس ها و يا فيلم هاي مبتذل چه اثرات غير قابل جبراني مي تواند بر روح و جسم آدمي بگذارد؟

پارتي بازي در مسائل اجتماعي را توضيح دهيد.

متأسفانه در جامعه خيلي از منكرات، منكر به حساب نمي آيد. در برابر اين جريان چه بايد كرد؟

براي جذب خردسالان به مساجد چه پيشنهادي داريد؟

بعضي مي گويند در حالي كه خودمان فقير داريم كمك مالي به فلسطين لزومي ندارد. در پاسخ اين سخن چه بايد گفت؟ وظيفة ما در قبال مظلومان فلسطين چيست؟

كساني كه مسنّ هستند و نمازشان را اشتباه مي خوانند آيا لازم است به آنان هشدار دهيم؟ اگر به آنان بگويم، بعد از مدتي يادشان مي رود،آيا واقعاً لازم و ضروري است به آنان بگوييم؟

  1. 322 از 4632