مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بسيجي كيست؟

مقصود امام خميني در شعر رنج بي حساب چيست كه مي فرمايد، سعي كنيد آن چيز را در جواني به دست آوريد تا در پيري غصّة آن را نخوريد؟ آن چيز كه مورد نظر امام بوده و فرموده: من جواني خود را بيهوده گذراندم چيست؟ چيست كه بايد در جواني به دست آوريم تا در پيري تأسف نخوريم؟

آيا مي شود از طريقي روح خود را در خواب كنترل كرد، مثلاً فرمان داد به فلان جا برود يا چيزهايي را كه در بيداري نمي توان به دست آورد. در خواب به دست آوريم؟

مسجد جامع به چه مسجدي گفته مي شود؟

دوست دارم به مراتب عالي علم و ايمان برسم و طالب خوبترين هستم. ميخواهم در حوزه علميه درس بخوانم و تحصيلات در رشتههاي مهم دانشگاهي را داشته باشم و اين دو براي من ميسر نيست. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

آيا روايتي وجود دارد كه انقلاب ايران را پيش بيني كرده باشد؟

آيا روايتي وجود دارد كه انقلاب ايران را پيش بيني كرده باشد؟

حوزة علميه از نظر روايات و آيات چه جايگاهي دارد؟

بهترين دوست در ايام جواني چه كسي است؟

زن چگونه بچه دار مي شود؟

افرادي كه در جنگ عراق و ايران به وسيلة ايراني ها كشته شده و با زور به ميدان آمده اند تكليفشان چيست؟

اين كه در برخي از پاسخ ها عبارت جائز نيست مي آوريد منظور چيست؟

  1. 324 از 4632