مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نام اصلي مؤمن آل فرعون چيست؟

آيا حكم ارتداد با آزادي عقيده سازگار است؟ آيا عقلاً صحيح است كسي به خاطر عوض كردن دينش كشته شود؟

پروردگار شعري به چه معنا است؟

وقتي در كلاس مي خواهم به دانش آموزي به خاطر درس نخواندن يا بي انظباطي اخطار دهم و مؤاخذه اش كنم بدنم مي لرزد و دچار لرزش لب و دست مي شوم، با اين كه فرد حساس و عصبي نيستم.

مدتي است با يكي از دوستانم به نام هاشم آشنا شده و دوستي بين ما و ايشان بيش از حد گرديده است، به طوري كه شبي نيست كه بدون ياد او به خواب روم. چه كنم تا اين عشق كم شود، نه اين كه از بين رود؟

از كجا بايد بدانم كه جزء سادات هستم.

به نظر شما اگر انسان بخواهد روحية آرام و الهي داشته باشد چطور زندگي كند در مورد خوردن، خوابيدن، تفريح، آزاد بودن و غيره توضيح دهيد.

روشن اين كه بخواهيم كسي را بشناسيم و به او اعتماد كنيم توضيح بفرمائيد.

چرا مي گويند اگر هنگام شب خواستي آب بر روي زمين بريزي بسم الله بگو. آيا جني ها در شب فعاليتي دارند؟

مگر شب و روز چه فرقي با هم دارند كه ما از شب و سياهي احساس ترس مي كنيم ولي نمازي كه در شب مي خوانيم احساس بهتري داريم؟

اگر در محفلي نشسته باشيم و در آن جا فيلم هاي مبتذل گذاشته باشند چه بايد كرد؟

استفاده از ماهواره حلال است؟

  1. 331 از 4632