مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

براي اين كه قدرت نه گفتن پيدا كنم چه كنم؟ دوستانم در كلاس تكاليف مرا مي گيرند چون مي دانند به آن ها نه نمي گويم. راه حل چيست؟

بي مهري هاي خانه باعث شده كه دل به محبت ديگي بدهم. او پسري متدين و بسيجي است. حال دراين فكرم كه اگر پدرم موافقت نكند و يا ايشان علاقه اي نداشته باشد، چه بايد بكنم؟ تا چه حد اختيار دارم خودم تصميم بگيرم؟

پدر و مادرم دربارة مسائل اعتقادي و سياسي و التزام به امور ديني اختلاف نظر دارند كه همين امر باعث دعاي آن ها مي شود و اثر آن روي من باقي مي ماند. هنگام دعوا پدر و مادرم چه كنم؟

علاقه به درس خواندن در حوزة علميه را دارم اما به علت بالا بودن سن مورد پذيرش قرار نگرفتم در صورت امكان راهنمايي نماييد.

آيا دعاي معراج سند صحيحي دارد؟ توضيح دهيد.

در مورد هفت طبقة آسمان توضيح دهيد.

بهترين روش يادگيري مطالب درسي را در زير ساية ايمان به حق چگونه ارزيابي مي كند؟ نيز اصول بهتر فراگيري دانش را براي دانش آموزان مقطع دبيرستاني بيان كنيد.

اصول اخلاقي يك نوجوان - به ويژه دختر - طي دوران بلوغ چيست؟

خانواده من پر جمعيت است و ميخواهم درس بخوانم. مرا راهنمايي كنيد.

گذاشتن سنگ مرمر و آرامگاه روي قبر چه تأثيري به حال افراد متوفي دارد؟

آيا ارتباط ارواح با اهل دنيا براي كسي پيش آمده تا انسان به اين ارتباط يقين پيدا كند؟

با توجه به اين كه پسرم كه 26 سال و ليسانس مدارك پزشكي دارد و در دانشگاه علوم پزشكي استخدام شده ولي بسيار كم رو، خجالت و فاقد اعتماد است. ميگويد برايم زن بگيريد و اعتراض ميكند برادر 20 سالگي برايم زن نگرفتيد. متحيريم كه آيا برايش زن بگيريم؟ زنش از لحاظ روحي چگونه بايد باشد؛

  1. 334 از 4632