مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بنده ساختمان مسكوني خود را بنا به مشكلاتي فروخته و از محلّ آن قطعه زميني خريداري كرده ام. اكنون قيمت زمين بالا رفته و تصميم دارم آن را بفروشم و با استفاده از وام و بهاي زمين مجدداً ساختماني تهيه كنم. بنابر فتواي امام خميني(ره) بفرماييد آيا به سود زمين مزبور خمس تعلّق مي گيرد، با اين فرض كه آن را براي خريد و فروش نخريه بودم. ضمن اين كه مبلغ خمس آن بيش از دو ميليون تومان مي باشدو پرداخت آن براي من كه كارمند هستم، تأثير بسزايي دارد.

تكرار برخي آيات سورة حمد يا توحيد براي ايجاد روحانيت بيشتر بر اساس فتواي امام خميني(ره) چگونه است؟

علّت اصلي پيري كه در جسم به وجود ميآيد چيست؟ با رعايت چه اصلي و اتخاذ چه تدابيري ميتوان از پيري زودرس جلوگيري كرد؟

در زندگي انسان اولويت تقدّم با نيازهاي مادي است يا معنوي؟ كداميك مهمترند؟

راه هاي جلوگيري از افراط و تفريط در زندگي كدام اند؟

راه برخورد با مشكلات چيست؟

شكم باره چه كسي است؟ و چه عواقبي دارد؟ شكم باره نبودن چه مزايايي دارد؟

چرا در بعضي موارد مي فرمايند براي حلّ مشكل دعا زياد بخوانيد ولي در بعضي موارد ديگر مي فرمايند زياد دعا نخوانيد كه به خير و صلاح نيست. پس وظيفه ما چيست؟

با وجود اين كه نياز به كار و شغل خود دارم، به واسطة خجالتي بودن و وحشت از كار در شيفت شب بيمارستان و نداشتن اعتماد به نفس، دچار بي علاقگي به كار خود شده ام. لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟

تقاضاي كار دارم تا پدر و مادر پير و هشت فرزند برادر و خواهر كوچكتر را اداره كنم. به هر كجا مراجعه كرده، كاري نيافته ام.

آيا كساني كه در ماه رمضان فوت ميكنند و يا تصادف ميكنند، نزد خداوند متعال داراي درجه و مقام هستند؟

منظور از چشم بصيرت چيست؟ آيا داشتن چنين چشمي براي همة انسانها ميسور است؟

  1. 337 از 4632