مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چه ارتباطي بين نيت و اعمال يا بين روح و جاودانگي وجود دارد؟ نيّت و انگيزهء كار مهم تراست يا نتايج عمل ؟ اگر نتايج بهتر باشد, پس نيّن چندان اهميّتي ندارد. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.

به نظر بنده عبادت و دعا نوعي كفر است ; زيرا خدا مي خواهد فرد رنج ببيند, ولي آن فرد با دعا وعبادت مي خواهد رنج خود را كم كند و اين بر خلاف خواستهء خدا است . آيا انساني كه بايد تسليم خواسته هاي خداباشد, با اين عمل خود با خواست خدا مبارزه نكرده است ؟

انسان در حال خواب به بسياري از جاها سفر مي كند و با بعضي از حوادث روبه رو مي شود و حال آن كه تغييري در خود نمي بيند, ولي هنگام ديدن خواب هاي معروف به محتلم شده و بدن دچار تغييرات خاصي مي شود. لطفاً توصيح دهيد!

در مفاتيح الجنان دعايي به نام وجود دارد و دستور عمل هايي براي خواندن آن وبرآورده شدن حاجت ذكر شده و آمده است كه اگر كسي به مستجاب شدن دعايش پس از خواندن دعا شك كند,كافر است ! دليل آن چيست ؟

اگر از دوستان ما در دانشگاهي مشغول تحصيل باشد يا در ارگان دولتي مشغول كار باشد,مي توانيم از او درخواست كنيم از كتاب خانهء آن جا كتابي را براي ما امانت بگيرد؟ مي تواند براي خود امانت بگيرد وما از او براي مطالعه بگيريم و در خواندن با او سهيم باشيم ؟

دوست دارم طلبه شوم , لطفاً در مورد چگونگي پذيرش و ثبت نام توضيح دهيد؟

آيا فارغ التحصيلان جامعةالزهرا استخدام مي شوند؟

چگونه مي توانيم به خداوند متعال نزديك شويم و شما خواندن چه كتاب هايي را براي ترس ازخدا به جوانان توصيه مي كنيد لطفاً آن ها را نام ببريد؟

هفده ساله ام و در سوم دبيرستان مشغول تحصيل هستم . آيا از نظر درسي مي توانم براي شما چيزي بنويسم ؟ آيا براي موفقيت برنامه ريزي داريد و آيا دفتر معتبر است ؟

آيا امر به معروف و نهي از منكر در مورد كساني كه تحت تأثير واقع نمي شوند و با انسان برخوردناشايستي انجام مي دهند, واجب است ؟

اگر كسي فوت شد, آيا مي توان با خواندن دعا و نماز و فاتحه و يا صدقه دادن كمكي به او كرد؟

آسمان هفت طبقه دارد. نام هاي آنان چيست ؟ چه كساني آن جا سكني دارند؟

  1. 341 از 4632