مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به دليل اين كه قدّم كوتاه است مكرراً مورد تمسخر و آزار و اذيت ديگران قرار مي گيرم .مي خواستم بدانم كه آيا مشكل من از نظر پزشكي قابل حل است ؟

دلم مي خواهد براي مبارزه با اسرائيل جنايتكار و كمك به مردم مظلوم فلسطين , به آن جا بروم تا دراين راه كشته شوم . آيا كشته شدن در اين راه شهادت در راه خدا محسوب مي شود؟

دختر هستم كه دورهء پيش دانشگاهي را مي گذارنم و خانوادهء ما وضع مالي مطلوبي ندارد. مي خواستم مرا راهنمايي نماييد كه درس بخوانم بهتر است يا اين كه در كارها به پدر و مادرم كمك كنم تا خرج خواهران وبرادران كوچكم را درآورم ؟

نظر شما دربارهء شما ترك تحصيل و گوشه نشيني چيست ؟ برنامهء عملي بهره برداري صحيح از اين مرحلهء حساس از زندگي ام دوران جواني را ارايه فرماييد.

مذهب حافظ شاعر معروف ايران چه بوده است ؟

شرح حالي از بيان كنيد و مرقوم فرماييد آيا او ايمان آورده بود؟

چگونه مي توان از طريق مكاتبه در دروس حوزه شركت نمود؟

در صورت وجود نهاد, يا مؤسسه اي در اين خصوص , آدرس كامل آن را ارسال نماييد.

هنگام خواندن فاتحه , بعد از صلوات بر محمد و آل محمد: و خواندن حمد, آيا يك بار قل هواللّه كافي است ؟

لطفاً سلام هايي را كه بعد از پايان نماز, در سه جهت گفته مي شود, به طور كامل براي من بنويسيد.

مشكلات اساسي من بطور خلاصه به اين شرح است : 1 نداشتن برنامهء منظم درسي ; 2 كمبود وقت ;3 اضطراب شديد; 4 خود كم بيني . خواهشمند است در برنامه ريزي درسي موفق براي كنكور مرا ياري فرماييد.

اگر كسي در زمان حال , مقلّد امام خميني باشد, صحيح است ؟

آيا زنان مي توانند از تلويزيون يا رسانه اي ديگر ناظر مسابقات كشتي مردها باشند؟

  1. 346 از 4632