مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد وضع تحصيلي و امتحانات دچار مشكل شده ام , چه بايد بكنم ؟

اينجانب دبير آموزش و پرورش شهرستان ديلم ميباشم. چون از طرف دانشآموزان در مورد فلسفه بعضي احكام دين مورد سؤال قرار ميگيرم، استدعا دارم منابعي را معرفي نماييد تا با مطالعه آنها بتوانم دَين خود را نسبت به نسل جوان و نوجوان ادا نمايم.

مخارجي كه در زمان فوت تا چهلم براي مرده انجام مي شود چه توصيه شرعي دارد؟

آيا تلقين كارهاي خوب به خود يا به ديگران صحيح است ؟

با توجه با اين كه به ديدن امام عصر7بسيار علاقه مند هستم و بارها دعاهاي موجود در مفاتيح الجنان را خوانده ام , حتي شايستگي نيافته ام كه حضرت را در خواب ببينم , به نظر شما چه علتي دارد؟

دانش آموزاني هستند كه در امتحانات نمي توانند نمره قبولي كسب كنند. آيا مي توانيم بدون اين كه ازجهت علمي اين گونه دانش آموزان شايستگي داشته باشند, به آنها نمره بدهيم , تا قبول شوند؟ البته منظور تبديل نمره 9به 10نيست , بلكه تبديل نمره هاي بسيار كم به قبولي است ; با توجه با اين كه من در محيطي تدريس مي كنم كه اگردانش آموز مردود شود يا ترك تحصيل كند, امكان سقوط در خلاف كاري ها بسيار سريع است .

از وقتي با خدا رو راست شده ام , وضعيت مالي ام خراب شده است ! در حالي كه سال هاي گذشته پولدار بودم !

مكرر براي خودم برنامه ريزي ميكنم ولي موفق به انجام آن نميشوم. چه بايد بكنم؟ در ضمن در مورد آن مركز توضيحاتي بفرماييد؟

تحصيلات حوزوي غير حضوري چند سال طول ميكشد؟ كتب و جزوات مربوطه را از كجا بايد تهيه كرد؟ هزينهاش چقدر است؟ آيا امتحانش حضوري است يا غير حضوري؟ چند نوبت امتحان ميگيرند؟ آيا در اين سن بيش از 50 سال ميتوانم در دروس حوزوي ادامه تحصيل بدهم؟

جواني شانزده سالهام. در سال سوم هنرستان فني در رشته الكترونيك تحصيل ميكنم. دو مشكل بزرگ دارم. 1- انحراف جنسي؛ 2- وسواسي. از طرفي چون آدم شكاكي هستم، نميدانم مؤسسه شما مشكلات مرا مورد توجه قرار ميدهد و پاسخ ميگويد؟ يا نه؟

منظور از اصطلاح خط سوم چيست؟

موجودي كه خداوند به او وحي فرستاد در حالي كه زنده نبود كيست؟

  1. 356 از 4632