مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

گوساله سامري چگونه توانست حرف بزند؟

مروان بن حكم كه بود؟

عبيدالله بن زياد كه بود؟

عبدالله بن حنظله كه بود؟

اگر علما بخواهند فتوا بدهند كه مثلاً عرق شتر نجاستخوار نجس است، بايد رشته شيمي خوانده باشند؛ آنان كه در حوزه علميه، ميكروسكوپ ندارند.

شغل روحانيون در جامعه چيست و از چه طريقي امرار معاش ميكنند و نتيجه درس خواندن آنان چيست؟

دانش آموزان افغاني مقيم ايران چگونه مي توانند وارد دانشگاه شوند؟

منبع در آمد افغاني ها ي مقيم كشورهاي خارجي مثل ايران چيست ؟

در وضع مالي بسيار بدي قرار داريم از شما كمك مي خواهيم .

ميكانيسم تشكيلات شما براي پاسخ به سؤالات چگونه است؟ در پاسخ چه مراحلي طي ميشود؟

شنيدهام اگز زن و مرد محرمي با هم ملاقات كنند، بايد مرد به زن سلام بگويد، اگر چه زن كوچكتر باشد.

گوش دادن به نوارهاي خارجي غير مجاز چه حكمي دارد؟ گوش دادن به نوارهايداخل كه از راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي پخش ميشود، چطور؟

  1. 362 از 4632