مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زياد اجتماعي نيستم و هنوز نتوانستهام دوست خوب و همراز پيدا كنم. گرچه درس هايم زياد است و بيشتر اوقاتم پر است، احساس تنهايي ميكنم. ضمناً پدر و مادرم اجتماعي هستند و حداقل نصف روز را در خارج از خانه به سر ميبرند. چه كنم روحيه اجتماعي پيدا كرده و از تنهايي بيرون بيايم؟

چه كتاب هايي را براي ارتقاي سطح علمي، فرهنگي، آداب معاشرت و تقويت باورهاي ديني، براي من و جوانها مفيد ميدانيد؟

از پاسخ قبلي متشكرم. آن چه مرا به اضطراب و دلهره وا ميدارد، ترس از آينده است. لطفاً راهنمايي بفرماييد.

بعضي از افراد هستند كه خود را عارف ميدانند و مراسم، ورد يا ذكر را تكرار ميكنند تا حالت غش به آنها دست دهد. اين كار وجه شرعي دارد؟

بر اثر دخالتهاي خانواده خانمم، زندگي ام بامشكل روبرو شده است. تقاضاي راهنمايي دارم.

آيا گرفتن حق مأموريت در ساعات اداري و موظّفي صحيح است؟

آيا همه روحانيون، طلبه هستند؟

منبع موثقي براي كسب اطلاعات در مورد كانديداهاي انتخاباتي چيست؟ با توجه به جوي كه در زمان انتخابات در كشور وجود دارد، به هدفهاي چه كسي و چه منبعي ميتوان اعتماد كرد؟

سالها را چگونه و توسط چه كساني نامگذاري ميكنند؟ سالهاي 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و... چه نام دارند؟ براي مثال سال 80 سال مار ميباشد.

نوع حكومت، واحد پول، نژاد و زبان كشور اسكاتلند چيست؟

آيا ميتوان با داشتن شغل مهندسي كامپيوتر، خلبان شد؟

براي داشتن شغل مهندسي كامپيوتر (رشته رياضي فيزيك) حداكثر رتبه در كنكور سراسري چقدر بايد باشد؟

  1. 363 از 4632