مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توانيم استعدادهاي خود را بشناسيم و آنها را شكوفا سازيم؟

چگونه مي توان قرآن را حفظ كرد و به كودكان خردسال زير پنج سال نيز آموزش دارد و براي اين كه به دستورات قرآن به خوبي عمل كنيم آيا فقط قرائت قرآن و فهميدن معاني كافي است يا بايد تفسير قرآن را بدانيم؟ براي اين كه خداوند همسري شايسته و فرزنداني صالح نصيب ما گرداند چه دعائي كنيم تا مستجاب شود؟ با ذكر آيهاي از قرآن و حديث در اين رابطه؟

دانشجوي دوره كارشناسي رشته ادبيات فارسي هستم. آيا مي توانم پس از گرفتن مدرك ليسانس براي طلبه شدن در حوزه علميه قم ثبت نام كنم؟ در صورت امكان لطفاً تاريخ ثبت نام وش رايط آن و هم چنين آدرس حوزه علميه خواهران را ذكر نماييد تا مكاتبه نمايم؟

مدت يكي دو سال است كه عده اي در كردستان شورش و بلوا به پا مي كنند و نام جوانان كرد را بدنام مي كنند. ما چكار كنيم كه از اين عده به حساب نياييم ؟

در حال حاضر چند حزب و جناح در ايران فعاليت مي كنند؟ اگر مي شود نام آن ها و عقايدشان رابنويسيد. چرا اين همه حزب و گروه به وجود آمده است ؟ جناج راست و جناج چپ يعني چه ؟ مگر ما فقط يك رهبرنداريم ؟

بر اثر سوء اخلاق پدرم اكثراً با او قهرم. تقاضاي راهنمايي دارم.

احساس غربت و تنهايي، ناهنجاري رفتاري و روحي و رواني، مشكل ناسازگاري با اعضاي خانواده و برخي مشكلات ديگر روحيه صاحب نامه را آزرده و رنجور ساخته و درخواست كمك و چاره جويي نموده است.

جوانان در ترويج امر به معروف و نهي از منكر چه نقشي دارند؟

ارزش امر به معروف و نهي از منكر تا چه حدّ است كه امام حسين 7در اين راه به شهادت رسيد؟

امر به معروف و نهي از منكر يعني چه ؟

آيا امام حسين 7فقط براي امر به معروف و نهي از منكر قيام كردند يا اهداف ديگري نيز داشتند؟

همان طور كه مشخص شده يكي از اهداف قيام عاشورا, امر به معروف و نهي از منكر بوده است . لطفاًتوضيح دهيد امام , چگونه مي خواستند با قيام خويش اين هدف را تحقق ببخشد؟

  1. 365 از 4632