مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

راه هاي جذب جوانان به مسجد چگونه است ؟

نقش مساجد در تربيت جوانان چگونه است ؟

خواب هايي به شرح نامه مي بينم . مقتضي است تعبير آن را بنويسيد.

آيا مي توانيم سؤالات سياسي هم بپرسيم ؟

هر نخود طلا به قيمت امروز چقدر است ؟ هم چنين هر نخود نقره ؟

از ضعف بينايي رنج مي برم و احساس مي كنم چشمانم رفته رفته كم سو مي شود. اين وضع مرابيمناك كرده و گاه از درس باز مي مانم . چه توصيه اي براي رفع اين مشكل داريد؟

اگر كسي خوابي را ديد و احتمال آن را داد كه عاقبت خواب برايش بد است , چه مي تواند بكند تا ازوقوع آن جلوگيري كند؟ آيا چنين چيزي ممكن است ؟ اگر آگاهي بيشتري داريد, ياريم كنيد.

اكنون كه امام عصر7از نظرها غايب است و نمي توان با ايشان مستقيماً رابطه برقرار كرد, وظيفه ءمردم به خصوص جوان ها براي تعجيل ظهور حضرت چيست ؟ اگر دعايي در اين مورد براي تحكيم ايمان و فرج ايشان وجود دارد, بيان كنيد.

بعضي از افراد به عطسه كردن اعتقاد دارند و مي گويند در عطسه هاي فرد بايد دست از كار كشيد و درعطسه هاي زوج به كار خويش ادامه داد! آيا چنين چيزي درست است ؟ اگر درست نيست , چگونه احاديث متعددي در اين باره وجود دارد؟

اين كه در قرآن به پيامبر خطاب شده كه : براي رضايت همسران , حلال را بر خود حرام نكن , يعني مثلاً در مواردي كه براي مرد حلال است , نبايد رضايت همسر جلب شود, مثلاً مردي به خاطر رضايت همسر, از سفرتفريحي يا گردش , صرف نظر كند؟

آيا درست است كه مي گويند اگر زن و مرد كار كنند, روزي اي كه قرار بوده به دست مرد باشد,تقسيم مي شود؟ يعني تلاش زن در كمك به مخارج زندگي بي تأثير است ؟

چرا در مورد مسائل انحرافي و لغزش هاي اخلاقي فقط دخترها آسيب مي بينند؟ (مثلا دخترهايي كه گول مردهاي پست را مي خورند و عفت خود را از دست مي دهند و يك عمر بايد با سرشكستگي و بدبختي زندگي كنند)؟

  1. 369 از 4632