مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در حوزه شرايطي وجود دارد كه بعد از اخذ مذرك كارشناسي حتي كارشناسي ارشد, از علوم حوزوي هر چند پاره وقت استفاده كنم ؟

مي گويند اگر كسي خوابي را تعبير كرد, آن چه گفته , واقع مي شود, صحت دارد؟ آيا به همين خاطر است كه دراحاديث آمده : خواب خود را به هيچ كس نگوييد مگر شخص عالم و مهربان ؟ كيست و آيا كتاب تعبير خواب اواعتبار دارد؟

كشف و شهود به چه معنا است و چه تفاوتي با خواب و رويا دارد اين كه اهل تصوف اوراد اذكاري خاص مي خوانند تا به اين مقامات برسند, آيا وهم و خيالي بيش نيست ؟

آدرس منزل مسكوني و يا دفتر رياست محترم جمهوري اسلامي چيست ؟

اگر كتابي دربارهء مهر نوشته شده , نام كتاب و نويسندهء آن را مشخص نماييد.

لطفاً در صورت امكان تحقيقي را كه دربارهء مهر امين انجام داده ايد, برايم ارسال فرماييد.

افزايش قيمت سهام شركت ها را در چه موقع بايد پرداخت ؟

افزايش قيمت سهام شركت ها را در چه موقع بايد پرداخت ؟

در رساله ها بارها از حاكم شرع صحبت به ميان آمده است . لطفاً بگوييد منظور چه كسي است ؟ يا درهر شهر و منطقه اي وجود دارد؟

كتابي تحت عنوان تأليف سيدعلي موحّد ابطحي اصفهاني , داستاني از آيةالله شيخ عبدالنبي اراكي (ره ) نقل كرده و در آخر آن از كتاب طرز ختم زيارت عاشورا را بيان كرده است . مستدعي است طرز تهيه آن كتاب را برايم بنويسيد. يا صفحه اي را كه طريقهء ختم زيارت عاشورادر آن ذكر شده برايم ارسال نماييد.

آيا زن كارمند وظيفه دارد هر چه حقوق مي گيرد, به شوهرش بگويد؟ آيا نمي تواند؟ آيا نمي تواند مقداري ازحقوق خود را مصرف نيازهاي شخصي خود كند؟

تقاضا دارم از نظر روحي و رواني , مورد مطالعهء شما قرار گيرم .

  1. 371 از 4632