مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا پولي كه از راه دعا نويسي كسب مي كنيم , حلال است ؟ آيا دعانويسي گناه دارد؟

مقصود از نظر به چيست ؟ تفسير اين جملهء حضرت امام خميني كه يعني چه ؟

شخصيت مؤلف تفسير و هدف او از تفسير چيست ؟ خصوصيات مختلف اين تفسير ازنظر سبك و شيوهء نگارش و تعداد جلدهاي آن را توضيح دهيد.

آب نيسان، چه موقعي از باران است و چه دعايي بايد بر آن بخوانيم و خواص آن چيست؟

آيا دعا و يا نفرين و لعن مردم در سرنوشت كسي كه از دنيا رفته است تأثير مي گذارد؟

دچار بيماري وسواسي از نوع شديد هستم. لطفاً در اين مورد ياري ام كنيد. نيز اگر مراكز مشاوره وجود دارد، معرفي فرماييد.

آيا بايد در محل تحصيلم قصد كنم؟

چه رابطهاي بين انسانهاي اوليه و نسل ميمونها وجود دارد، با توجه به اين كه بعضي از قسمتهاي بدن ميمون مثل انسان است. آيا كتابي در اين باره نوشته شده است؟

لطفاً راهي و برنامهاي پيش پاي من بگذاريد تا بتوانم براي خدا باشم و از كشمكشها و ناراحتيروحي رهايي يابم و به آرامش برسم.

موتور سيكلتِ يكي از همكاران به امانت در اختيار معلم ديگري بوده است . طَلْق باران گير موتور به طور سهوي شكسته است . قيمت طلق موتور 5000تومان بوده و قبلاً نصف آن شكسته بوده است . آن شخص يك طلق باران گير به 7500تومان به صاحب موتور داده است . حال با توجه به اين كه طلق موتور از قبل كمي شكسته بوده و قيمت آن با طلق خريداري شده , اختلاف دارد, آيا بايد اختلاف قيمت به او برگردانده شود؟

مقاربت با زن هنگامي كه باردار است , آيا از نظر پزشكي و شرعي مشكلي به وجود مي آورد؟

آيه يا روايتي نقل كنيد كه در آن از آزادي انديشه و بيان مردم (حتّي آزادي مخالفان) سخن گفته باشد.

  1. 378 از 4632