مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره قمه وزنجیر درعزای اهل بیت علیه السلام
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره تبرّک به پرچم امام حسین علیه السلام
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره بازی پاسور با موبایل
پاسخ آیت الله سبحانی درباره برهنه شدن در سينه زنى
پاسخ آیت الله نوری همدانی درباره نحوه مصرف زکوه فطره
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره وقف کردن به مسجد وحسنیه ها
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره حد آزاد گذاردن زن ودختر
پاسخ آیت الله سیستانی درباره کارکردن در روز عاشورا
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره عزاداری مطلوب
پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره تبعيت از همسر در سفر و محلّ سكنا
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره زنجیر زدن در عزاداری سیدالشهدا
پاسخ آیت الله وحیدخراسانی درباره پخش اذان از مسجد یا حسینیه
  1. 38 از 4632