مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در بعضي مواقع در خواب يا بيداري يك سنگيني عجيبي روي انسان ايجاد مي شود، به گونه اي كه حتي نمي تواند خود را حركت دهد. اين حالت چيست و چگونه بايد آن را از خود دور كنيم؟

در خصوص تاريخ شكل گيري تعزيه خواني و شبيه خواني توضيح دهيد.

اينجانب جواني بيست و پنج ساله و در مقطع كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز هستم واز ترم آينده در مقطع دكترا مشغول تحصيل خواهم شد. مشكلات اساسي كه با آن مواجه هستم، كاهش شديد قدرتحافظه، كاهش شديد اعتماد به نفس و احساس سستي و انزوا در زندگي است كه همه اينها از من فردي ساخته كه اززندگي لذت نميبرم خواهشمندم به من كمك كنيد تا از دوران جواني به خوبي بهرهمند شوم.

اينجانب وقتي مطالعه ميكنم اصلاً متوجه نميشوم، چون تمكز حواس ندارم و نميتوانم به دقت درس هايم را مطالعه كنم، خواهشمندم مرا راهنمايي فرماييد.

اينجانب دانشآموز دوره پيش دانشگاهي هستم. وقتي مطالعه ميكنم، اصلاً متوجه نميشوم، چون تمركز حواس ندارم و نميتوانم به دقت درسهايم را مطالعه كنم. خواهشمندم مرا راهنمايي فرماييد.

پدرم رفتار ما با پسرهاي فاميل چون پسر عمو، دايي و حساسيت به خرج ميدهد و اجازه نميدهد كه با آنها به صحبت بپردازيم و يا در داخل اتاق به تماشاي تلويزيون و غيره مشول شويم. آيا اين كار صحيح است؟

در شهر هنديجان كه همه به زبان محلي صحبت مي كنند، به پسر عمو مي گويند كُر عامر و من به جاي كر عامو به پسر عموي خود گفتم: پسر عمو. از آن به بعد خانوادة عموي من، به من پسر عمو گفته و به اسم صدا نمي زنند. من از اين كه به اسم صدايم نمي زنند، ناراحت هستم و شايد بر اساس تمسخر باشد . چه كنم؟

اگر در زمان آدم7 زبان و خط وجود داشت، پس چرا ما در كتابهاي تاريخ ميخوانيم كهانسانهاي اوليه زبان را بلد نبودند؟

دوست دارم به حوزه علميه قم بيايم، ولي از شرايط آن برخوردار نيستم. لطفاً راهنمايي بفرماييد.

دلبستگي به افراد و نيز دل مشغولي هاي بيفايدهموجب افت تحصيلي و نيز اضطراب در وجودم شده است. چه كنم تا از اين مشكل رها شوم؟

آيا نوشتن دعا براي بستن بخت دختر يا پسر صحّت دارد؟ اگر دارد را رفع آن چيست؟

آيا سحر و جادو و جنبل صحّت دارد، يعني اثر دارد؟ و آيا نوشتن دعا براي كسي كه ترسيده يا بيماري خاصي كه توسط پزشك درمان نشده مانند غش و ... درست است؟

  1. 381 از 4632