مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفا اگر امكان دارد مسائلي را كه علما در آن اختلاف دارند بنويسيد؟

چند مركز مطالعات و مركز پاسخ گويي به سؤالات در قم يا تهران وجود دارد, از اين مراكز براي تهيه پايان نامه مي توان استفاده كرد؟

ولي را كه پدر براي تحصيل به فرزند مي دهد آيا او مي تواند به ديگران انفاق نمايد؟

آيا آيت الله سيستاني از ديگر مراجع اعلم است ؟

لطفاً نظر خود را در مورد دعاي نادعلي كبير كه ضميمه نامه است بفرماييد؟

علائم ظاهري بيماري ايدز چيست ؟ و راه هاي مقابله با آن چگونه است ؟

چگونه ميتوان توسعه سياسي را بدن اثر گذاري منفي روي امنيت ملّي اجرا كرد؟

چرا بعد از فتح خرمشهر مجبور به ادامه جنگ بوديم؟

شنيدهام كه شما مسابقهاي داريد و هر كس بخواهد ميتواند در آن شركت كند آيا ميتوانم در جواب مسابقه شركت كنم؟

نظر حوزه درباره گفتگوي تمدنها كه رئيس محترم جمهور مطرح كردهاند چيست؟

برخي از دانشآموزان در جلسه امتحان به برگه دوست خود نگاه ميكنند خواه با رضايت وي يا نارضايتي، آيا اين عمل جايز است؟

اگر دانش آموزي در امتحانات با تقلب نمره قبولي كسب كند و به مرحله بالاتر برود و از مزاياي آن استفاده كند حكم استفاده از اين مزايا چيست؟

  1. 386 از 4632